آی فودز لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
دستگاه فر ریلی پیتزا دو ردیفه موتور پایین مدل KS250 دستگاه فر ریلی پیتزا دو ردیفه موتور پایین مدل KS250 39900000 39900000
دستگاه فر ریلی پیتزا سه ردیفه موتور پایین مدل KS600 دستگاه فر ریلی پیتزا سه ردیفه موتور پایین مدل KS600 45600000 45600000
دستگاه فر ریلی پیتزا سه ردیفه موتور بغل مدل KS300 دستگاه فر ریلی پیتزا سه ردیفه موتور بغل مدل KS300 31350000 31350000
دستگاه فر ریلی پیتزا دو ردیفه موتور بغل مدل KS500 دستگاه فر ریلی پیتزا دو ردیفه موتور بغل مدل KS500 27550000 27550000
آسیاب رومیزی مدل F1100 آسیاب رومیزی مدل F1100 2500000 2500000
آسیاب صنعتی سیکلون دار مدل F30900 آسیاب صنعتی  سیکلون دار مدل F30900 105000000 105000000
آسیاب صنعتی مدل F15900 آسیاب صنعتی مدل F15900 38500000 38500000
آسیاب صنعتی مدل 3900 آسیاب صنعتی مدل 3900 21450000 21450000
آسیاب صنعتی مدل 3500 آسیاب صنعتی مدل 3500 18350000 18350000
آسیاب نیمه صنعتی رومیزی مدل 2500 آسیاب نیمه صنعتی رومیزی مدل 2500 9450000 9450000