دسته: اخبار

اخبار اپلیکیشن اگروفودز، ثبت آگهی های صنایع غذایی و کشاورزی ایران

اپلیکیشن اگروفودز، ثبت آگهی های صنایع غذایی و کشاورزی ایران

اخبار رنگ های خوراکی و کاربرد های آنها

رنگ های خوراکی و کاربرد های آنها

اخبار تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی و کاربرد های آنها

تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی و کاربرد های آنها

اخبار اولین مارکت پلیس تخصصی صنایع غذایی کشور با نام تجاری آی فودز راه اندازی شد

اولین مارکت پلیس تخصصی صنایع غذایی کشور با نام تجاری آی فودز راه اندازی شد