نمایش ۱ - ۳ کالا از ۳

تامبلر چیست؟
تامبلر (tumbler) نام دستگاهی است که در صنایع غذایی برای جذب دادن رطوبت به انواع گوشت مورد استفاده قرار میگیرد. این دستگاه این عمل را با استفاده از فرایند پایین آوردن دما و نیز ایجاد خلاء که باعث خروج حفره های هوا از بافت گوشت می گردد انجام میدهد. با خروج هوا از میان بافت سلولی، آب مجالی برای جایگزین شدن با هوا و ایجاد پیوند با سلول های ماهیچه می یابد. بنابراین مولکولهای آب با سلول های ماهیچه باند شده و گوشت خواهد توانست آب را در خود نگه دارد.
از تامبلر بجز جذب آب برای مزه دار کردن یا ماریناد کردن نیز استفاده می شود. برای این کار انواع ادویه های مخصوص را به همراه آب و گاهی روغن به همراه گوشت به دستگاه وارد می کنند. سپس دستگاه شروع به کار کرده و طعم را در عمق بافت گوشت نفوذ می دهد

مقایسه ( 0 مورد )