مثلث نسوز یکی از انواع ابزارهای آزمایشگاهی است. ابزار های آزمایشگاهی تقریبا در تمام آزمایش های شیمی و زیستی و … کاربرد دارند و شناختن آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. در آزمایشگاه کار های متفاوت و متنوعی انجام میشود. و در همین راستا شاهد تعداد زیادی از وسیله های مختلف برای انجام ازمایشات گوناگون هستیم. در آزمایشگاه باید تمام وسایل را پس از اتمام کارتان استریل کرده و در جایگاه اولیه آن قرار دهید. تا از گسترش آلودگی جلوگیری نموده و در هنگام استفاده مجدد از وسایل دچار مشکل نشوید.

مثلث نسوز

از ابزار های آزمایشگاهی می باشد. که در روند گرم کردن استفاده شود . و به همراه بقیه ابزارات آزمایشگاهی به جهت شکل دادن فرایندهای آزمایشی به کار میرود. تا یک ماده، معمولا به صورت جامد، بر روی آن در حالی که تا دمای بسیار بالایی حرارت داده میبیند ، قرار گیرد .

جنس ساخت مثلث نسوز

ابزاری مثلثی طور است. که جنس آن را سیمی و چینی نسوز تشکیل میدهند. که از آن جهت حمایت ظرف بوته ی چینی در هنگامی که بالای چراغ بونزن قرار دارد، به کار گرفته می شود .

کاربرد

برای استفاده نمودن از مثلث نسوز ، مثلث نسوز را بر روی حلقه ی آهنی گذاشته و چراغ بونزن را در زیر آن قرار دهید . و بوته ی چینی را روی آن بگذارید. باید حلقه های آهنی را بر روی پایه ی آهنی محکم نمایید . این کار موجب شکل گرفتن چارچوبی می شود که ظرف شما را بالای چراغ بونزن حفظ می نماید .

خرید مثلث نسوز

شما میتوانید انواع تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز خود را به آسانی از طریق همین صفحه در سایت آی فودز تهیه کنید .برای دریافت مشاوره تخصصی و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

مقایسه ( 0 مورد )